Кошницата е празна!
call
Обадете ни се: 0877 440685
Безплатна доставка на ОНЛАЙН поръчки над 150 лв.!
 
 
  КОРЕКТНОСТ
  винаги коректна и бърза доставка
 
  ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ
  за съвременна ендодонтия
 
  Безплатна доставка над 150лв.
  за всички поръчки ОНЛАЙН
 

Поверителност и Политика по Качеството на ЕНДО ООД

GDPR ПОЛИТИКА НА ENDO.BG

 

Поверителност и Политика по Качеството на ЕНДО ООД

ЕНДО ООД извършва дейности, свързани с търговия на ендодонтски инструменти, консумативи и аксесоари, както и стоматологична апаратура.
Спецификата на реализираната от “Ендо” ООД дейност се характеризира с голямо разнообразие на предлаганите продукти и изисква висока квалификация на кадрите.
С цел поддържане на висок стандарт на качество на доставяните продукти и услуги, “Ендо” ООД поддържа система по качество и сертификация от TÜF Rheinland в съответствие с международен стандарт ISO 9001-2008 и политика за стратегическото си развитие.
Регламентираните правила и последователност при изпълнение на дейностите, произтичащи от настоящата система по качеството са задължителни за всички сътрудници и служители на фирмата.
Изпълнението и контролът на дейностите е поверен на висококвалифициран и подходящо обучен персонал, подлежащ на периодично опресняване на знанията и повишаване на квалификацията.
При изпълнение на обслужващите дейности ЕНДО ООД спазва действащите в страната и международни стандарти.
Лично ръководството на ЕНДО ООД е ангажирано да осигури подходящи условия за ефективното функциониране на системата по качеството с цел изпълнение на дефинираната Политика по качеството и поетите задължения към нашите клиенти.

 

Политика по качеството

   Политиката по качество на ЕНДО ООД се дефинира в израза:


Ориентираност към клиента, качествено и коректно обслужване.
За да постигне настоящата политика Ръководството на ЕНДО ООД е формулирало следните цели  :

 • Бързо и качествено обслужване на клиентите;

 • Предоставяне на адекватна консултация на клиентите;

 • Спечелване на постоянни клиенти.

Ръководството на ЕНДО ООД при своята дейност се стреми към:

 • Подобряване на пазарната позиция;

 • Анализ на изискванията на клиентите;

 • Изпълнение на произтичащите от прегледа на ръководството задължения;

 • Определяне на основните конкуренти и сравнение с тях.

 • Изпълнение изискванията на  клиентите;

 • Изпълнение изискванията на действуващите национални и международни стандарти;

 • Реализиране на услугите при разумни цени;

 • Развитие и квалификация на персонала.

Периодичната оценка на достигането на поставените цели се извършва въз основа на следните основни критерии:

 • Повишение на оборота (2%);

 • Намаляване на броя на рекламациите и оплакванията;

 • Увеличаване на броя и стойността на поръчките (дългосрочни и с предплата);

 • Намаляване на престоя по продажни номенклатури.

Отговорността за внедряване на настоящата политика по качеството, както и произтичащи от нея цели е на Управителите на “Ендо” ООД.
Политиката по качество подлежи поне веднъж годишно на преглед за адекватност и оценка на нейното изпълнение в рамките на прегледа на ръководството.